NYHETER

Grupphandledning

GRUPPHANDLEDNING – Hur barndomstrauma kan förväxlas med ADHD

Onsdagen den 31 januari kommer vi erbjuda alla våra familjehem att delta på grupphandledning via teams. Temat för denna gången ”Hur barndomstrauma kan förväxlas med ADHD”. Vi kommer börja med en kortare föreläsning i ämnet följt av en öppen stund för frågor och diskussioner. Rita Konistan som är doktor i psykisk ohälsa kommer hålla i handledningen.


JULBORD 2023

Under december månad har vi arrangerat nio olika julbord i landet, så roligt att få träffa alla våra fantastiska familjehem. 

Den 5-6 september hade vi träff för alla familjehem på Himmelsby spa

Den 6 juni var Förenade familjehem
på Skara sommarland!

TMO-utbildning med Rädda Barnen

Inbjudan – Förenade familjehem på Skara Sommarland!

INBJUDAN FAMILJEHEMSSAMMANKOMST

Nu finns första poddavsnittet på Spotify!

Första avsnittet är en introduktion till podden och bakgrund till hur Förenade familjehem bildades.
Andra avsnittet släpps om två veckor och kommer handla om hur en utredning går till.
Vid frågor kring podden eller förslag på ämnen som ni vill att vi lyfter i podden kan ni alltid kontakta rebecka@forenadefamiljehem.se

Välkomna till Förenade familjehemspodden – Förenade familjehemspodden | Podd på Spotify

Enkätundersökning 2023

Just nu pågår en enkätundersökning för våra familjehem.

Syftet med enkäten är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av Förenade familjehem från alla familjer som har samarbete med oss.

Alla svar kommer sammanställas och vara en del av vårt fortsatta arbete 2023.  

2022-12-20 Julbrev till våra familjehem

FÖRENADE FAMILJEHEM SPONSRAR PLAN INTERNATIONAL

Plan international arbetar för barns rättigheter. Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Plan international arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Deras arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt deras arbete utgår från FN:s barnkonvention. Plan International Sverige arbetar främst med sex prioriterade områden 
Barns rätt till trygghet och skydd
Barns och ungas rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer. 
Barns rätt till utbildning
Barns rätt till delaktigthet och möjlighet att påverka
Stärka ungas ekonomiska möjligheter
Barns tidiga utveckling och hälsa


Förenade Familjehems annons i Svenska dagbladet 10-11/9

Ram-AVTAL MED SKR

Idag firar Förenade Familjehem AB att vi har tecknat ramavtal med SKR, och därmed har vi tecknat ramavtal
med de flesta av Sveriges Kommuner.

SKR är en intresseorganisation för Sveriges 290 Kommuner och 21 Regioner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.


Den 6 juni var Förenade familjehem
på Skara sommarland!

TMO-utbildning med Rädda Barnen

Inbjudan – Förenade familjehem på Skara Sommarland!

INBJUDAN FAMILJEHEMSSAMMANKOMST

Nu finns första poddavsnittet på Spotify!

Första avsnittet är en introduktion till podden och bakgrund till hur Förenade familjehem bildades.
Andra avsnittet släpps om två veckor och kommer handla om hur en utredning går till.
Vid frågor kring podden eller förslag på ämnen som ni vill att vi lyfter i podden kan ni alltid kontakta rebecka@forenadefamiljehem.se

Välkomna till Förenade familjehemspodden – Förenade familjehemspodden | Podd på Spotify

Enkätundersökning 2023

Just nu pågår en enkätundersökning för våra familjehem.

Syftet med enkäten är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av Förenade familjehem från alla familjer som har samarbete med oss.

Alla svar kommer sammanställas och vara en del av vårt fortsatta arbete 2023.  

2022-12-20 Julbrev till våra familjehem

FÖRENADE FAMILJEHEM SPONSRAR PLAN INTERNATIONAL

Plan international arbetar för barns rättigheter. Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Plan international arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Deras arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt deras arbete utgår från FN:s barnkonvention. Plan International Sverige arbetar främst med sex prioriterade områden 
Barns rätt till trygghet och skydd
Barns och ungas rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer. 
Barns rätt till utbildning
Barns rätt till delaktigthet och möjlighet att påverka
Stärka ungas ekonomiska möjligheter
Barns tidiga utveckling och hälsa


Förenade Familjehems annons i Svenska dagbladet 10-11/9

Ram-AVTAL MED SKR

Idag firar Förenade Familjehem AB att vi har tecknat ramavtal med SKR, och därmed har vi tecknat ramavtal
med de flesta av Sveriges Kommuner.

SKR är en intresseorganisation för Sveriges 290 Kommuner och 21 Regioner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.


Den 6 juni var Förenade familjehem
på Skara sommarland!

TMO-utbildning med Rädda Barnen

Inbjudan – Förenade familjehem på Skara Sommarland!

INBJUDAN FAMILJEHEMSSAMMANKOMST

Nu finns första poddavsnittet på Spotify!

Första avsnittet är en introduktion till podden och bakgrund till hur Förenade familjehem bildades.
Andra avsnittet släpps om två veckor och kommer handla om hur en utredning går till.
Vid frågor kring podden eller förslag på ämnen som ni vill att vi lyfter i podden kan ni alltid kontakta rebecka@forenadefamiljehem.se

Välkomna till Förenade familjehemspodden – Förenade familjehemspodden | Podd på Spotify

Enkätundersökning 2023

Just nu pågår en enkätundersökning för våra familjehem.

Syftet med enkäten är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av Förenade familjehem från alla familjer som har samarbete med oss.

Alla svar kommer sammanställas och vara en del av vårt fortsatta arbete 2023.  

2022-12-20 Julbrev till våra familjehem

FÖRENADE FAMILJEHEM SPONSRAR PLAN INTERNATIONAL

Plan international arbetar för barns rättigheter. Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Plan international arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Deras arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt deras arbete utgår från FN:s barnkonvention. Plan International Sverige arbetar främst med sex prioriterade områden 
Barns rätt till trygghet och skydd
Barns och ungas rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer. 
Barns rätt till utbildning
Barns rätt till delaktigthet och möjlighet att påverka
Stärka ungas ekonomiska möjligheter
Barns tidiga utveckling och hälsa


Förenade Familjehems annons i Svenska dagbladet 10-11/9

Ram-AVTAL MED SKR

Idag firar Förenade Familjehem AB att vi har tecknat ramavtal med SKR, och därmed har vi tecknat ramavtal
med de flesta av Sveriges Kommuner.

SKR är en intresseorganisation för Sveriges 290 Kommuner och 21 Regioner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.


tidningen Omtanke

Idag kom tidningen Omtanke ut till alla socialtjänster men även till våra politiker i kommunerna och socialautskottet. Jag hoppas att Förenade Familjehem med denna artikeln kan bidra till att familjehemmen får en högre status och att familjehem kan få klarhet i vad som ingår i omkostnaden man får för ett barn. Läs hela artikeln genom att klicka på läs mer. 

socialtjänstens mest lästa tidning