RAM-Avtal med SKR

Idag firar Förenade Familjehem AB att vi har tecknat ramavtal med SKR. Sveriges Kommuner och Regioner, och därmed har vi tecknat ramavtal med de flesta Sveriges Kommuner.

SKR är en intresseorganisation för Sveriges 290 Kommuner och 21 Regioner.

Huvudkontoret ligger i Stockholm.