FAMILJEHEM

Eftersom alla barn är unika utgår vi alltid utifrån individen. Och för att ni ska en fin start i ert nya liv tillsammans lägger vi stor vikt vid matchningen mellan barn och familj.

Vi är noggranna, på gränsen till petiga. Alla familjer som vill bli familjehem blir först utredda och godkända, både av oss och kommunen. Det krävs också att de genomgår en utbildning för att få de kunskaper som behövs för att kunna vara familjehemsföräldrar.

Vi försäkrar oss helt enkelt om att det är kärleksfulla familjer som är engagerade och vill lära sig allt de behöver kunna för att vara ett bra familjehem. Men de som blir utvalda att bli familjehem hos oss så kommer känna sig omhändertagna.

Hos oss får ni en personlig kontakt, en konsulent som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, året om.

Vårt jobb är att ge er rätt förutsättningar att vara det bästa tänkbara familjehemmet. Därför erbjuder vi alltid utbildningar, individanpassad handledning, grupphandledning och psykologsamtal om extra stöd önskas.

Kontakta Moses Andersson om du har frågor kring familjehem och placeringar:

076-325 59 79 •
Moses@forenadefamiljehem.se


                          JOURHEM

För de mest akuta placeringarna finns våra jourhem med familjer som är engagerade, inkluderande och kärleksfulla – där det alltid finns minst en vuxen hemma på heltid.

Om barnet och familjen trivs tillsammans kan placeringen gå över från jourhem till stadigvarande familjehem.

Våra jourhem finns över hela Sverige och tar med kort varsel emot placeringar enligt SoL och LVU.

Självklart är samtliga jourhem utredda och kvalitetssäkrade av både oss och kommunen.


                                       VUXENPLACERING

Vi har en egen avdelning för vuxenplaceringar, där kan vi hjälpa er med mamma/pappa/barn-placeringar inklusive utredningar av föräldraförmåga.

Vi har familjer som specifikt välkomnar vuxna som har stor erfarenhet av vuxna med placeringsbehov, även när det kommer till drog- eller alkoholproblematik och psykisk ohälsa. Vi erbjuder även samtalsstöd till den placerade. Inom detta område har våra familjer gjort ett otroligt arbete de senaste åren med de placerade och lyckats bra med rehabilitering. 

Det finns möjlighet att placera vuxna i stödfamiljer där man antingen bor tillsammans med familjen eller i ett ”bredvid-boende” där familjen alltid finns tillgänglig. Men det finns även helt separata lägenheter där stödfamiljen bara hjälper till vid behov. Vi har även familjer med stugor i vackra miljöer som tar emot tre till fyra vuxna i taget, där det också finns sysselsättning på dagarna och terapeuter på plats för samtal.

Många av våra familjer som arbetar med vuxna kan erbjuda sysselsättning 3-4 timmar om dagen och vissa kan även erbjuda boende efter placeringstiden om placeringen fungerat bra.

Familjehem för vuxna har visat sig vara mycket kostnadseffektivt och ger bättre resultat för många klienter. Våra konsulenter som arbetar med vuxna har en stor erfarenhet och kunnande inom området.

Vi har hög tillgänglighet och finns i hela landet. Precis som när vi placerar barn gör vi individanpassande lösningar utifrån personliga behov.

Självklart har vi nära kontakt och täta uppföljningar.


    SKYDDAT BOENDE

Skyddat och säkert stöd
Vi kan erbjuda klassificerade skyddsboende i klass 1, 2 och 3.

Med kompetent personal och säkra rutiner för in- och utskrivning och genomförande av uppdraget.

Det finns möjligheter till skyddat boende både i form av enskilda lägenheter samt i lägenheter kopplade till våra familjehem.

Vi anpassar självklart vårt stöd och hjälp efter behov och utifrån specifika önskemål från socialtjänsten.


                                          TRANSPORTEn skjuts i rätt riktning

Vi har möjlighet att hämta klienter vart som helst i landet.

Vi kan med andra ord hjälpa socialtjänsten med transporten av de placerade och deras tillhörigheter, oavsett om klienten placeras genom oss eller inte.