Utbildningar

för oss i familjen.

text
Grundkurs Familjehem

Den här kursen är för familjehem anslutna till Förenade Familjehem. Kursen handlar om familjehemsuppdraget och familjehemsekonomi, det vill säga de uppdragsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för dig i ditt uppdrag och för det placerade barnet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om uppdraget, avtal, försäkringar, ansvar och tystnadsplikt, påverkan på din ekonomi, arvode och omkostnadsersättning, placerade barn och ungdomars ekonomi, skattefrågor och deklaration m m. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan.

Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

text
Grundkurs Skydd

Detta är en utbildning för familjehem som ska ta emot eller har skyddsplacerade barn och ungdomar i sitt hem. Då är det viktigt att känna till vad detta innebär – både för er familj, för det skyddsplacerade barnet, för skolan, för vården och i alla andra vardagssituationer. I kursen kan ett digitalt möte med skyddskonsulent och kursledaren ingå, som anordnas med regelbundna intervaller. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan.

Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

text
Vårdnadsöver-flyttning

Den här kursen ger en grundkunskap om vad en vårdnadsöverflyttning innebär och vad du som familjehem behöver tänka på i samband med det. Kursen är en onlineutbildning och framtagen av Familjehemsskolan i samarbete med Anne Aronsson, som driver familjehemmet.se.

Denna kurs är öppen för alla som vill gå den och kräver inte kontakt med din familjehemskonsulent. Direktlänk till utbildningen:
Familjehemsskolan

text
Anknytningsteorin

Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling. Kursen är framtagen av och leds av Mikaela Kellgren i samarbete med Familjehemsskolan.

Direktlänk till utbildningen:
Familjehemsskolan

text