UTBILDNINGAR FÖR VÅRA FAMILJEHEM

Förenade familjehems utbildningar är skapade för våra familjehem. Utbildningarna ska ge dig som familjehem kunskap och fördjupning i olika ämnen som är aktuella för ditt uppdrag.

Alla våra nya familjehem förväntas gå vår grundutbildning som ger er en bra grund inför ert uppdrag. Ni kan sedan när som helst gå vilken utbildning ni vill. Ni har tillgång till allt material så länge som ni har ett samarbete med oss.  Varje utbildning består av en eller flera video med bilder och föredrag kring olika ämnen. Efter att ni har lyssnat på utbildningen kommer ni att få svara på några frågor kopplade till utbildningen. Frågeformuläret finns alltid längst ner på sidan. Vid godkänt resultat kommer ni att få ett kursintyg skickat till er mejl. 

Till några av våra utbildningar finns även poddavsnitt där du när som helst kan ta del och fördjupa dig mer i ämnet. Poddavsnitten ligger då i en länk längst ner på sidan.   
Följ nedanstående länk för att komma till vår utbildningssida.

utbildningforenadefamiljehem


Grundutbildning

Kursen är en onlineutbildning och finns på vår utbildningshemsida.Den här kursen är riktar sig främst till nya familjehem.

Grundutbildningen är uppdelad i fyra olika delar. 
Del 1 – Information kring arvode, omkostnad, skatt och deklaration samt vad som är viktigt att tänka på när man är familjehem. 
Del 2 – Innehåller information kring de olika lagar och regler samt olika placeringsformer. 
Del 3 – Information om Barns bästa, BBIC och månadsrapporter. 
Del 4 – Information om din första tid som familjehem, vad som kan vara viktigt att tänka på. Vi tar även upp lite kortfattat kring trauma.


Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

SKYDDSPLACERING

Denna utbildningen riktar sig till familjehem som ska ta emot eller har skyddsplacerade ungdomar och barn i sitt hem.

Det är viktigt att känna till vad det innebär att ta emot en placering med skydd, både för familjehemmet samt för det placerade barnet.
I denna utbildningen får ni tips och råd på saker som är viktigt att tänka på när man tar emot en skyddsplacering. 
Varje skyddsplacering är unik och det är viktigt att man har en dialog med sin familjehemskonsulent och med socialtjänster vad skyddet innebär för just den unika individen. 


Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

I denna utbildningen går vi igenom vem som har rätt att ansöka om LSS, hur man ansöker om LSS samt de olika insatserna som finns att söka. 

En del barn och ungdomar som placeras i familjehem har LSS eller har rätt att ansöka om insatser via LSS. I några fall finns redan LSS klarlagt vid placering och i del fall kan familjehemmet ansöka om insatsen. 


Barnmisshandel

I denna utbildningen tar vi upp olika typer av beteendestörningar som barn som upplevt trauma som misshandel, våld eller sexuella övergrepp kan uppvisa. 

För att barnen inte ska få långvariga problem är det viktigt att det finns trygga personer kring barnen som kan ge stöd och hjälpa barnet att bearbeta händelserna. 

I denna utbildning tar vi upp hur man kan upptäcka beteendestörningar, vilka symtom och tecken som kan uppkomma hos barnen. 
PROBLEMSKAPANDE BETEENDE

Problemskapande beteende handlar om att ett barn eller ungdom uppvisar olika typer av olämpliga beteenden, det kan då handla om självskadebeteenden, våld, skadegörelse eller liknande. 

Det är inte ovanligt att omgivningen upplever maktlöshet och frustration som kan påverka omgivningens sätt att bemöta barnet. 
ADHD

ADHD är en neuropsykiatirsk funktionsnedsättning som kan påverkar både barnet, familjen och omgivningen.
I denna kursen går vi bland annat igenom vilka hjälpmedel som finns samt vad man kan göra för att underlätta för barnet. 


ANKNYTNINGSTEORIN

I den här kursen ger vi familjehemmet en fördjupad kunskap om vad anknytningsteorin innebär och vad en störning i anknytningen kan innebära. 
Det handlar om nära och känslomässiga relationer samt dess betydelse för barnets utveckling.