Utbildningar

för oss i familjen.

text
Grundkurs Förenade Familjehem

Den här kursen är enbart för familjehem anslutna till Förenade Familjehem. Du anmäler dig via ett webbformulär, efter det att du fått ett mejl med en inbjudan och länk till formuläret från din konsulent. Du får sedan ett mejl med länk till kursen och inloggningsuppgifter. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan. Kontakta din konsulent för mer information.

Kursen handlar om familjehemsuppdraget och familjehemsekonomi, det vill säga de uppdragsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för dig i ditt uppdrag och för det placerade barnet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om uppdraget, avtal, försäkringar, ansvar och tystnadsplikt, påverkan på din ekonomi, arvode och omkostnadsersättning, placerade barn och ungdomars ekonomi, skattefrågor och deklaration m m.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer i vilken ordning du vill studera ämnena under max 4 veckor (1 månad). Kursen innehåller inga prov eller föreläsningar och bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och får sedan ett intyg på att du gått utbildningen.

text
Grundkurs Skydd

Detta är en utbildning för familjehem som ska ta emot eller har skyddsplacerade barn och ungdomar i sitt hem. Då är det viktigt att känna till vad detta innebär – både för er familj, för det skyddsplacerade barnet, för skolan, för vården och i alla andra vardagssituationer. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan. Kontakta din konsulent för mer information.

Så länge inget händer är det inga problem men innan något händer och när något händer behövs förebyggande åtgärder, en plan och olika utvägar för att inte utsätta dig själv, din egen familj och den placerade för livsfara.

Den här kursen ger handfasta tips och råd om att ha placerade med skydd och det är viktigt att ni inte tar detta som en manual för skyddsplaceringar. Kursen ska mer ses som en grundutbildning, som sedan kräver fördjupning i varje enskilt fall. Inget fall är det andra likt.

I kursen kan ett Teamsmöte med skyddskonsulent och kursledaren ingå, som anordnas med regelbundna intervaller.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer i vilken ordning du vill studera ämnena.

Kursen bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

text