Vi vet Känslan

När ni blir en del av vår stora familj kommer ni snart märka att vi brinner för barnens bästa och för att stötta våra familjehem och ge dem de förutsättningar som de behöver.

Men ni kommer också märka av våra superkrafter – Det som gör oss extra bra är nämligen att alla vi som jobbar på Förenade Familjehem också själva är familjehemsföräldrar. Vi vet precis vilka glädjeämnen som förgyller vardagen, men också vilka svårigheter som man kan stöta på. Det ger er som blir familjehem hos oss garanterat en större trygghet och förståelse.

Ni kommer också att märka att vi arbetar hårt för att höja statusen för våra familjehem. För att lyfta det viktiga arbetet som familjehemsföräldrar gör varje dag. Det går inte att sätta en prislapp på det jobbet. Men vi gör vårt bästa för att se till arvodet matchar uppdraget lika bra som vi matchar barn med familjer.

Förenade Familjehem är ett konsulentstött familjehemsföretag med lång och bred erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna. Givetvis med tillstånd från IVO. Vi är rikstäckande och innehar specialistkompetens inom flera olika områden. Det som utmärker oss är att vi som arbetar som konsulenter inom företaget är eller har varit jour-/familjehem eller kontaktfamilj/person.
Vi erbjuder våra familjer regelbunden handledning och finns tillgängliga alla dagar och tider på året. Familjerna får även utbildning, både allmän men även riktad vid behov. Med engagemang och närhet skapar Förenade Familjehem, tillsammans med alla familjer, nya förutsättningar för utsatta barn, unga och vuxna!

Vi anordna gemensamma aktiviteter för våra familjehem då vi tycker det är viktigt att man får träffa andra familjehem och utbyta erfarenheter. Detta gör vi årligen genom att arrangera julbord för våra familjehem. Vi anordnar även regionvisa träffar för både barn och familjehem. 

Vi kanske kan?

ATT BLI FAMILJEHEM
Har ni ett extra stort hjärta och ett extra rum hemma? Vill ni göra skillnad i ett barns liv?

Då kanske ni skulle kunna bli familjehemsföräldrar.
Vi stöttar er genom processen, ni får en egen familjehemskonsulent och vi har ett bra utbud av utbildningar.
Allt för att ge er en trygg start.

VI BEHÖVER DIG
Behovet av familjehem är stort och vi söker ständigt efter fler familjer som vill samarbeta med oss. Det finns ett stort antal barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver placeras i familjehem, vissa för längre tid och andra för en kortare period.

FAMILJEHEM BEHÖVS DÄRFÖR ATT…
Anledningarna till att ett barn eller ungdom placeras i familjehem skiljer sig åt men ofta har deras uppväxt präglats av otrygghet och omsorgsbrist. Många av barnen och ungdomarna har bevittnat våld mellan närstående och vissa har även själva blivit utsatta för våld eller övergrepp. Missbruk och psykisk ohälsa hos barnets omsorgspersoner är också vanliga orsaker. Ibland kan barn och ungdomar även placeras i familjehem på grund av eget beteende eller på grund av svåra funktionsnedsättningar där andra insatser inte varit tillräckliga. Vuxna behöver ofta placeras på grund av missbruk, för att skyddas från att utsättas för våld eller för att man vill lämna den kriminella världen.

VI SÖKER OLIKA FAMILJER
Vi samarbetar idag med flera fantastiska familjehem men behovet av familjehem är stort. Därför söker vi efter fler familjer, som kan tänka sig att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen i behov av stöd. Eftersom bakgrunden och behoven hos barnen och ungdomarna ser olika ut söker vi efter olika typer av familjer och förutom de ”traditionella” familjerna ser vi gärna samkönade par men också ensamstående som familjehem.

UPPDRAGET SOM FAMILJEHEM
Som familjehem behöver du ha tid att engagera dig i barnet/ungdomen samt känslomässigt utrymme att ge kärlek samt psykisk och fysisk närhet. Barnen/ungdomarna är i behov av en kärleksfull, trygg och stabil hemmiljö med rutiner och en aktiv fritid. Man behöver också vara beredd på att stötta barnet/ungdomarna i kontakten med det biologiska nätverket.

FÖR ATT LYCKAS MED UPPDRAGET
Våra konsulenter finns tillgängliga för er familj dygnet runt, året om. Hos oss finns specialkompetens så som beteendevetare, specialpedagog, dietist, psykolog och sjuksköterska. Alla beredda att på bästa sätt bistå er i uppdraget som familjehem. Genom oss på Förenade Familjehem får ni regelbunden handledning samt utbildningar som är relevanta för uppdraget. Våra konsulter har dessutom en personlig anknytning till familjehemsvården, vilket gör att vi kan stötta våra familjehem på ett unikt sätt.

KONTAKTA OSS
Är du eller din familj intresserade av att bli familjehem eller vill veta mer tveka inte att kontakta oss. Det finns självklart möjlighet att få referenser från några av våra nuvarande familjehem om ni vill veta mer om hur det är att samarbeta med just oss.