Vår senaste konsulent

Vår senaste konsulent
Nyheter

Vi är glada över att Mats Svensson har börjat som familjehemskonsulent hos oss. Han startade 1 februari 2020 och ansvarar för Halland, Skåne och Småland med omnejd.

Mats är socionom med 20 års erfarenhet av socialt arbete bland annat som familjehemssekreterare, barnsekreterare, kurator, behandlingsassistent och samordnare på HVB, integrationskonsult, socialkonsulent och samordnare för familjehemsteam. Mats har socionomexamen med behandlingsinriktning barn, ungdom, individ och familj. Har även utbildning i lösningsfokuserad teori, motiverande intervju (MI), handledningsutbildning för familjehem, Kälvestensintervju och analys.

Vi hälsar Mats varmt välkommen till Förenade Familjehem!