Vår erfarenhet – er trygghet

Med utbildade konsulenter, som dessutom själva är familjehem och har stor erfarenhet av vad familjer behöver, kan vi snabbt hjälpa en familj där det råder obalans. Våra konsulenter är snabbt på plats vid akuta händelser för att handleda familjerna och uppnå balans igen.

Familjen gör själva tillsammans med konsulenten upp en handlingsplan och hur ofta familjen känner att de behöver/vill ha konsulenten hemma för handledning. Standard är varje vecka tills alla rutiner sitter och sedan var fjortonde dag men detta styrs väldigt individuellt tillsammans med familjen och konsulenten.

Vi tillhandahåller

Laddning…
Familjehemsskolan

Annons