Förenade Familjehem AB – där det finns en plats för alla

Förenade Familjehem startade med en grupp familjehemsföräldrar, som hade en gemensam längtan om att bilda en sammanslutning av erfarna familjehem i syfte att stötta och stärka varandra. Inom vår grupp har vi sett att vi gemensamt har den kompetens som barn, unga och vuxna med särskilda svårigheter är i behov utav.

Vi har idag en daglig kontakt med en grupp om över 300 familjehem som hela tiden växer. Vi har alla många års erfarenhet av familjehemsvård och har dessutom möjligheten att stötta och hjälpa varandra med både enkla och svåra frågeställningar.

Inom gruppen har vi tillgång till socionomer, läkare, sköterskor m.m. spridda över hela landet, vilket gör att vi har möjligheten att lösa svårigheter som dyker upp inom gruppen samt ge varandra kvalificerat stöd och rådgivning.

En gemensam faktor är att samtliga har blivit rekommenderade in i gruppen som erfarna familjehem med bra referenser från kollegor och socialtjänster. Dessa i sin tur känner fler erfarna familjer runt om i landet som väntar på att få ansluta sig. Tillsammans har vi kontakt med hundratals anställda inom socialtjänsten.

Vi har idag konsulenter i Halland, Skåne, Småland, Västra Götaland, Mälardalen, Dalarna, Värmland, Jämtland och Norrland och kan därmed serva alla kommuner i Sverige. Vi växer dessutom väldigt fort och tvekar inte att utöka med fler konsulenter.

Richard Pettersson är VD, Koordinator och sköter det praktiska med löner, fakturor, avtal, utbildningar m m och är företagets alltiallo som alla kan vända sig till för råd och tips dygnet runt. Richard är också Konsulent för Södra Sverige.

Jenny Persson är företagets Föreståndare och motor. Hon sköter all dokumentation, kontakter med socialtjänsten, hjälper nya medarbetare, tar emot placeringsförfrågningar och matchar rätt familj till rätt placering. Jenny är också Konsulent för Mellansverige.

Mikaela Kellgren är Konsulent för Värmland med omnejd.

Anki Syversen är Konsulent för Norra Sverige samt Jämtland.

Mats Svensson är Konsulent för Halland, Skåne och Småland med omnejd.

Daniella Jakobsson är Konsulent för Halland, Skåne och Småland med omnejd.

Martina Andersson är Ansvarig för avtal och registerutdrag.

Annika Brage är företagets Webb- och IT-konsult och sköter hemsida, kartfunktion samt registrerar alla nya familjer i våra datasystem. Då går det snabbt och smidigt att hitta rätt familj till rätt placering och minimera felplaceringar.