Jourhem

text

När läget är akut

För de mest akuta placeringarna finns våra jourhem med familjer som är engagerade, inkluderande och kärleksfulla – där det alltid finns minst en vuxen hemma på heltid. Om barnet och familjen trivs tillsammans kan placeringen gå över från jourhem till stadigvarande familjehem. Våra jourhem finns över hela Sverige och tar med kort varsel emot placeringar enligt SoL och LVU. Självklart är samtliga jourhem utredda och kvalitetssäkrade av både oss och kommunen.