Grundkurs för familjehem

Grundkurs för familjehem
Nyheter

Den här kursen är enbart för familjehem anslutna till Förenade Familjehem. Du anmäler dig via ett webbformulär, efter det att du fått ett mejl med en inbjudan och länk till formuläret från din konsulent. Du får sedan ett mejl med länk till kursen och inloggningsuppgifter. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan.

Kursen handlar om familjehemsuppdraget och familjehemsekonomi, det vill säga de uppdragsmässiga och ekonomiska förutsättningarna dig i ditt uppdrag och för det placerade barnet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om uppdraget, avtal, försäkringar, ansvar och tystnadsplikt, påverkan på din ekonomi, arvode och omkostnadsersättning, placerade barn och ungdomars ekonomi, skattefrågor och deklaration m m.

Mer om kursen – kursen består av ett antal lektioner med olika textavsnitt inom ämnesområden, där du själv väljer i vilken ordning du vill studera ämnena under max 4 veckor (1 månad). Kursen innehåller inga prov eller föreläsningar och bygger på att du själv tar ansvar för hur, var och när du tar till dig kursens innehåll.

När du genomfört kursen, så markerar du varje del som avslutad och får sedan ett intyg på att du gått utbildningen.

Kontakta din konsulent för mer information.