Förenade Familjehem utvecklas med två nya verksamhetsområden

Förenade Familjehem utvecklas med två nya verksamhetsområden
Nyheter

Förenade Familjehem utvecklas och bygger på med ytterligare två verksamhetsområden inom omsorg och assistans.

Vi söker nu HVB-tillstånd i ett nytt företag, Förenade Familjehem Omsorg AB. Fram till HVB-tillståndet beviljas har vi möjlighet att ta hand om vuxna, skydd eller andra placerade, som inte kräver tillstånd, i huset. Det blivande HVB-hemmet är beläget i Jämtland.

I dagarna startas också ett nytt företag inom assistansområdet. Namnet blir Förenade Familjehem Assistans AB och tillstånd för att bedriva assistansverksamhet kommer att sökas i januari 2021. Vi har flera familjehem med placerade som är assistansberättigade och dessa kan då själva välja assistenter via vårt assistansbolag. Vi kommer även att kunna ta emot externa kunder i företaget, då många familjehem som inte är knutna till oss efterfrågar dessa tjänster.