Förenade Familjehem och Coronapandemin

Förenade Familjehem och Coronapandemin
Nyheter

Förenade Familjehem hanterar Coronapandemin genom att vi håller nere hembesök och andra möten under krisen men vi gör självklart de nödvändiga besök som ändå måste hållas. Vi är medvetna om smittoriskerna och iakttar stor försiktighet.

Vi har också en transportservice, som socialtjänsten uppskattar mycket under dessa besvärliga tider, då de inte kan lämna sina kontor.

Vi har många förfrågningar då vi arbetar för fullt och kan hjälpa socialtjänsterna även under denna kris.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.