Familjehemsutbildning i TMO, traumamedveten omsorg

Familjehemsutbildning i TMO, traumamedveten omsorg
Nyheter

Nu erbjuder vi våra familjehem utbildning i TMO, traumamedveten omsorg, genom Rädda Barnen.

“Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.”

Utbildningen hålls digitalt den 13 och den 20 januari 2021 och våra familjehem har fått personlig information om utbildningen. Glöm inte att anmäla er!

Länk till Rädda Barnens hemsida:
www.raddabarnen.se