Dietist i Förenade Familjehem

Dietist i Förenade Familjehem
Nyheter

Vi har nu knutit en legitimerad dietist inriktad på barn till verksamheten och hälsar Linda Cronberg varmt välkommen till oss! Linda kommer att finnas som en resurs för våra familjehem och deras placerade barn, som behöver hjälp med matproblem av olika slag.

Linda är legitimerad dietist och idrottsvetare. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och unga, bland annat som barndietist på BUM (Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning), men också från tidigare arbeten inom skola, vård och omsorg. Utöver att erbjuda dietistkompetens på konsultbasis arbetar Linda också med träning, kostrådgivning, föreläsningar och utformning av kunskapsmaterial.

Mat och ätande är komplext; psykologiska, kulturella, fysiologiska och socioekonomiska faktorer påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag. Kunskap och förståelse för alla dessa faktorer är således viktigt. Som dietist har Linda det och kan därmed utreda och behandla olika typer av nutritionsproblem samt fungera som resurs när det gäller att etablera, utveckla och bibehålla goda nutritionsrutiner.