Sjuksköterska i Förenade Familjehem

Vi hälsar Ulla-Britt Hero, legitimerad sjuksköterska varmt välkommen till Förenade Familjehem! Så här berättar Ulla-Britt om sig själv: “Mitt yrke har under många år varit sjuksköterska inom ambulanssjukvården och jag har även arbetat som teamledare. Nu har tiden kommit för att byta bana! Detta kommer att bli en ny utmaning, och känns väldigt spännande. Erfarenheten […]

Ny assisterande familjehemskonsulent

Vi välkomnar Hossein Matin till Förenade Familjehem, som assisterande familjehemskonsulent. Från och med den 1 mars kommer Hossein, tillsammans med Anki Syversen och Marcus Alexander Davis, att hantera Norra Sverige från Dalarna och uppåt. Hossein är socionom och har egen erfarenhet av asylprocess samt har språkkompetens inom dari och persiska (farsi).

Dietist i Förenade Familjehem

Vi har nu knutit en legitimerad dietist inriktad på barn till verksamheten och hälsar Linda Cronberg varmt välkommen till oss! Linda kommer att finnas som en resurs för våra familjehem och deras placerade barn, som behöver hjälp med matproblem av olika slag. Linda är legitimerad dietist och idrottsvetare. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn […]

Grundkurs för familjehem

Den här kursen är enbart för familjehem anslutna till Förenade Familjehem. Du anmäler dig via ett webbformulär, efter det att du fått ett mejl med en inbjudan och länk till formuläret från din konsulent. Du får sedan ett mejl med länk till kursen och inloggningsuppgifter. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan. Kursen […]

Psykolog i Förenade Familjehem

Vi får nu en egen psykolog knuten till vår verksamhet och hälsar Sona Babajan varmt välkommen till oss från den 1 februari! Sona är legitimerad psykolog med en bred bakgrund, som sträcker sig från specialistpsykiatri till primärvård samt mödra- och barnhälsovård. Sona är självklart medlem i Psykologförbundet och legitimerad av Socialstyrelsen.

Förenade Familjehem utvecklas med två nya verksamhetsområden

Förenade Familjehem utvecklas och bygger på med ytterligare två verksamhetsområden inom omsorg och assistans. Vi söker nu HVB-tillstånd i ett nytt företag, Förenade Familjehem Omsorg AB. Fram till HVB-tillståndet beviljas har vi möjlighet att ta hand om vuxna, skydd eller andra placerade, som inte kräver tillstånd, i huset. Det blivande HVB-hemmet är beläget i Jämtland. […]

Familjehemsutbildning i TMO, traumamedveten omsorg

Nu erbjuder vi våra familjehem utbildning i TMO, traumamedveten omsorg, genom Rädda Barnen. “Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder […]