Psykolog i Förenade Familjehem

Vi får nu en egen psykolog knuten till vår verksamhet och hälsar Sona Babajan varmt välkommen till oss från den 1 februari! Sona är legitimerad psykolog med en bred bakgrund, som sträcker sig från specialistpsykiatri till primärvård samt mödra- och barnhälsovård. Sona är självklart medlem i Psykologförbundet och legitimerad av Socialstyrelsen.

Förenade Familjehem utvecklas med två nya verksamhetsområden

Förenade Familjehem utvecklas och bygger på med ytterligare två verksamhetsområden inom omsorg och assistans. Vi söker nu HVB-tillstånd i ett nytt företag, Förenade Familjehem Omsorg AB. Fram till HVB-tillståndet beviljas har vi möjlighet att ta hand om vuxna, skydd eller andra placerade, som inte kräver tillstånd, i huset. Det blivande HVB-hemmet är beläget i Jämtland. […]

Familjehemsutbildning i TMO, traumamedveten omsorg

Nu erbjuder vi våra familjehem utbildning i TMO, traumamedveten omsorg, genom Rädda Barnen. “Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder […]

Ny konsulent i Stockholmsområdet

Vi är glada över att Karolina Lindström nu är konsulent hos oss. Karolina bor i Södermanland, närmare bestämt i Gnesta, och kommer att vara verksam inom området Stockholm med omnejd inom en cirka 20 mils radie, bland annat Uppsala, Södra Dalarna med flera. Hon har arbetat inom socialt arbete hela sitt vuxna liv. Karolina har bland […]

Vi söker konsulenter

Förenade Familjehem växer och behöver förstärka med nya erfarna färgstarka konsulenter med erfarenhet av familjehem. Helst ska ni ha varit eller vara familjehem, kontaktfamilj, jourfamilj etc. Kanske jobbar du idag inom socialtjänsten eller som konsulent och känner att du inte får ut den säljande sidan av dig eller hittar den rätta arbetsglädjen. Kanske känner du […]