Förenade Familjehem Sverige AB


Månaskensvägen 15 • 293 91 Olofström


Tel: 0705 472 660


Email: info@forenadefamiljehem.se


Internet:forenadefamiljehem.se


Föreståndare: Sofie Werngren

Skatteverket Växjö: Org.nr. 559066-1533Ansvarig för innehållet på webbplatsen forenadefamiljehem.se

Förenade Familjehem Sverige AB


Månaskensvägen 15 • 293 91 Olofström


Tel: 0705 472 660


Email: info@forenadefamiljehem.se


Internet:forenadefamiljehem.se


Föreståndare: Sofie Werngren

Skatteverket Växjö: Org.nr. 559066-1533GDPR

Information om dataskydd finns här


AnsvarsfriskrivningDenna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte garantera riktigheten och riktigheten av informationen häri. Vi utesluter allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt från användningen av denna webbplats, såvida de inte är baserade på uppsåt eller grov vårdslöshet.Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras arrangemang på webbplatsen skyddas av upphovsrätt och andra tillämpliga skyddslagar. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, distribueras, modifieras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Följande gäller för alla dessa länkar: Vi förklarar uttryckligen att det inte finns något som helst inflytande på utformningen och innehållet på de länkade sidorna. Vi tar härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor på denna webbplats och antar inte detta innehåll som vårt eget. Denna deklaration gäller för alla länkar som visas på denna webbplats och för allt innehåll på de sidor som banners och länkar som är registrerade hos oss leder till.