Ansvarig för vuxenplaceringar

Ansvarig för vuxenplaceringar
Nyheter

Vi är lyckliga över att välkomna Malin Midenheim som ny ansvarig för vuxenplacerade i Förenade Familjeham. Malins arbetsuppgifter innebär att knyta kontakter med alla kommuner i landet för placeringar av vuxna.